Overige software

Overige software

Overige software

diverse

Bent u op zoek naar specifieke software voor uw doeleinden? Neem contact op met onze diensten en wij zoeken het op voor u.

Koop altijd legale software!

 
Illegale Software mag en kan niet. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij graag naar de websites van de softwareproducenten, toch geven wij u alvast even mee wat men verstaat onder 'piraterij'.

Onder 'softwarepiraterij' verstaan we het kopiëren, reproduceren, gebruiken of vervaardigen, zonder enige vorm van goedkeuring, van softwareproducten die onder de bescherming vallen van de wetten op het Intellectueel eigendomsrecht (auteursrechten), ook wel "IP" genaamd (Intellectual Property).

Het gebruik van bepaalde software wordt gedefinieerd in de voorwaarden van de End User License Agreement (EULA) en in de wet op de auteursrechten. De EULA is de overeenkomst die u de toestemming verleent een bepaald product te gebruiken; zij kent u specifieke rechten toe met het oog op het gebruik van een programma op uw computer.

De verschillende vormen van softwarepiraterij in het kort:

- Downloaden zonder toestemming van de auteur (tenzij freeware of shareware onder voorwaarden).
- Kopiëren van software zonder het akkoord van de houder van de rechten.
- Kopiëren van software op de harde schijf van computers die te koop worden aangeboden.
- Afzonderlijke verkoop van OEM-producten.
- Verkoop van producten aan educatieve voorwaarden zonder bewijs.
- Gebruik van "updates" in plaats van complete producten.
- Namaken van distributieproducten door wederverkopers met het oog op de verkoop.
- "Identiek" namaken van OEM- en distributieproducten met het oog op de verkoop.